Skype Qik: Gruppen-Videonachrichten

Skype Qik: Gruppen-Videonachrichten

8.5 iOS Review
SHARE
, / 8125 0
Skype Qik: Gruppen-Videonachrichten

Editor's Rating

8.5
8 Value of Benefit
8 Usability
9 Design
9 Reuse Value